KAMPUS EUREKA – TAJNIKI ELEKTRYCZNOŚCI

SZLAKIEM HISTORII, TECHNIKI I NAJSTARSZYCH POLSKICH MIAST – WYCIECZKI JEDNODNIOWE

KAMPUS EUREKA – TAJNIKI ELEKTRYCZNOŚCI

KOSZT WYCIECZKI:

  • 54 zł/os. – grupa min. 40 os.
  • 64 zł/os. – grupa min. 30 os.

PROGRAM:
Program obejmuje pobyt w Kampusie Eureka. To miejsce zabaw z nauką – fizyką, chemią, biologią, historią, poznawania największych wynalazców, doświadczania i eksperymentowania. Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznają się z podstawowymi prawami elektryczności i magnetyzmu. Powtarzają doświadczenia wielkich wynalazców i fizyków takich jak: Alessandro Volta, André Ampère, Carl Friedrich Gauss. Częścią zajęć jest własnoręczne wykonanie stosu Volty z cytryn i metalowych blaszek oraz zasilenie diody elektroluminescencyjnej (LED). Następnie wytwarzamy własne kompasy oraz elektromagnes i podobnie jak w czasach wielkich wynalazców odkrywamy zależności między przepływem prądu i powstawaniem pola magnetycznego.