W WOJTUSIOWEJ IZBIE 1 DZIEŃ

WYCIECZKI PRZEDSZKOLNE

 

W WOJTUSIOWEJ IZBIE 

– NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY – MUZEALNE LEKCJE TRADYCJI

 

 

ATRAKCJE PROGRAMU:

ZWIEDZANIE SKANSENU Z PRZEWODNIKIEM

ZAPOZNANIE DZIECI Z URZĄDZENIAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPRZED 100 LAT

WYBRANA LEKCJA WARSZTATOWA – WARSZTATY TRADYCYJNEGO RZEMIOSŁA

MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI OGNISKA

 

KOSZT WYCIECZKI:

55 zł/os. – grupa min. 40 osób

65 zł/os. – grupa min. 30 osób

 

OPCJONALNIE:

12 zł/os. – ognisko z kiełbaskami

 

 

PROGRAM:

Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Muzeum Etnograficznego, zwiedzanie Skansenu z przewodnikiem, dzieci będą miały okazję zobaczyć jak wyglądało gospodarstwo domowe sprzed 100 lat, dowiedzą się jak żyli ówcześni ludzie i poznają sprzęty dawniej wykorzystywane. Następnie udział w jednym z wybranych warsztatów: malarstwa lub garncarstwa. Po zwiedzaniu czas na zabawę na terenie skansenu oraz konsumpcję zabranego posiłku lub ognisko/ grill z kiełbaskami. Powrót w godzinach popołudniowych.

 

WARSZTATY DO WYBORU:

 

Nie święci garnki lepią – Zajęcia z udziałem garncarza; dzieci poznają techniki obróbki gliny, próbują swoich sił w lepieniu gliny, zapoznają się z historią garncarstwa w regionie i tradycyjnymi wyrobami garncarskimi.

 

Na szkle malowane – Praktyczna nauka malowania na szkle pod okiem plastyka, jest to opowieść o technikach malarskich oraz pokaz wykonania obrazu na podłożu szklanym.

 

Od ziarna do chleba – Zajęcia mają na celu poznanie procesu pozyskiwania ziarna, mielenia zboża na mąkę, robienia kaszy, pieczenia chleba. Aktywność dzieci spożytkujemy przy wykonywaniu takich czynności jak młócenie cepem, mielenie w żarnach, obtłukiwanie kaszy w stępach. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa nie wypiekamy chleba w piecu.

 

Pszczółka co w ulu mieszka – Zapoznanie z życiem pszczół. Zajęcia odbywają się w chałupie z Bęczyna, w której zapoznają się z pszczółką Urszulką, a także opowieścią o jej życiu w otaczającej przyrodzie, wśród kwiatów i ludzi. Dzieci otrzymują kartę pracy, którą wypełniają wraz z prowadzącym zajęcia, a także otrzymują poczęstunek pod postacią andruta z miodem wielokwiatowym. Na zakończenie wraz z prowadzącym i pszczółką Urszulką udają się wzdłuż ścieżek skansenu na poszukiwanie kwitnących kwiatów i ula, w którym zamieszka Urszulka.dzieci otrzymują kartę pracy, którą wypełniają, oraz poczęstunek pod postacią andruta z miodem, a także udają się na teren skansenu w poszukiwaniu ula, w którym zamieszka pszczółka Urszulka.

 

 

ŚWIADCZENIA:

transport autokarem

opieka pilota/przewodnika

opłaty drogowe i parkingowe

bilety wstępu

realizacja programu wycieczki

opieka GRATIS (1 na 10 dzieci)

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

REZERWACJA WYCIECZKI:

Telefonicznie: 513 221 760 ; 501 731 342 ; (32) 762 24 19

Mailowo: bambino – turystyka@tlen.pl

Wstępna rezerwacja terminu wycieczki jest bezpłatna i niezobowiązująca. Możliwość potwierdzenia bądź anulacji wstępnej rezerwacji bez ponoszenia kosztów.

 

CENY WYCIECZEK:

Ceny wycieczek są kalkulowane dla grup minimum 30 i 40-osobowych i dotyczą wyjazdu z miast aglomeracji śląskiej. Istnieje możliwość skalkulowana wycieczki dla mniejszej lub większej ilości uczestników lub dla miast spoza aglomeracji śląskiej lub innych województw. Ceny wycieczek jednodniowych są całościowe – zawierają wszystkie świadczenia i bilety wstępu. Ceny wycieczek wielodniowych nie zawierają biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – bilety są doliczane do całościowego kosztu wycieczki po ustaleniu programu wycieczki.

 

ŚWIADCZENIA:

Wycieczki jednodniowe – świadczenia zawarte w cenie wycieczki:  transport autokarem, opieka pilota/przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, opieka gratis 1 osoba na 10 uczestników, bilety wstępu – wszystkie bilety wstępu zawarte są w cenie wycieczki.

Wycieczki kilkudniowe – świadczenia zawarte w cenie wycieczki: transport autokarem, opieka pilota/przewodnika, opłaty drogowe i parkingowe, noclegi, wyżywienie, opieka gratis 1 osoba na 15 uczestników, bilety wstępu – bilety wstępu nie są zawarte w cenie wycieczki – bilety są doliczane do całościowego kosztu wycieczki po ustaleniu programu wycieczki.

Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie niezależnie od Organizatora, zalecamy zabezpieczenie większej sumy na ewentualny wzrost cen biletów wstępu.

 

PROGRAMY IMPREZ:

Programy wycieczek są ramowe. Programy tworzymy z uwzględnieniem sugestii i oczekiwań grupy, godzina wyjazdu i powrotu, warianty i opcje zwiedzania są ustalane indywidualnie z każdą grupą.

 

UBEZPIECZENIE:

Uczestnicy imprez zagranicznych objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie zawarte w cenie wycieczki. Uczestnicy imprez krajowych mogą zostać dodatkowo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie dobrowolne /dodatkowo płatne/. O ofertę ubezpieczenia zapytaj w biurze.

 

______________________________________________________________________________________________