W WOJTUSIOWEJ IZBIE – MUZEALNE LEKCJE TRADYCJI

WYCIECZKI PRZEDSZKOLNE

W WOJTUSIOWEJ IZBIE – MUZEALNE LEKCJE TRADYCJI

 

ATRAKCJE PROGRAMU:

 • ZWIEDZANIE SKANSENU Z PRZEWODNIKIEM,
 • ZAPOZNANIE DZIECI Z URZĄDZENIAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPRZED 100 LAT,
 • WYBRANA LEKCJA WARSZTATOWA – WARSZTATY TRADYCYJNEGO RZEMIOSŁA,
 • MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI OGNISKA.

 

KOSZT WYCIECZKI:

CENA WYCIECZKI:

 • 52 zł/os. – min. 40 osób

CENA Z OGNISKIEM/GRILLEM:

 • 62 zł/os. – min. 40 osób

 

PROGRAM:
Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Muzeum Etnograficznego, zwiedzanie Skansenu z przewodnikiem, dzieci będą miały okazję zobaczyć jak wyglądało gospodarstwo domowe sprzed 100 lat, dowiedzą się jak żyli ówcześni ludzie i poznają sprzęty dawniej wykorzystywane. Następnie udział w jednym z wybranych warsztatów: malarstwa lub garncarstwa. Po zwiedzaniu czas na zabawę na terenie skansenu oraz konsumpcję zabranego posiłku lub ognisko/ grill z kiełbaskami. Powrót w godzinach popołudniowych.

 

WARSZTATY DO WYBORU:

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ Zajęcia z udziałem garncarza; dzieci poznają techniki obróbki gliny, próbują swoich sił w lepieniu gliny, zapoznają się z historią garncarstwa w regionie i tradycyjnymi wyrobami garncarskimi.

NA SZKLE MALOWANE Praktyczna nauka malowania na szkle pod okiem plastyka, jest to opowieść o technikach malarskich oraz pokaz wykonania obrazu na podłożu szklanym.

PSZCZÓŁKA, CO W ULU MIESZKA – Zapoznanie z życiem pszczół, dzieci otrzymują kartę pracy, którą wypełniają, oraz poczęstunek pod postacią andruta z miodem, a także udają się na teren skansenu w poszukiwaniu ula, w którym zamieszka pszczółka Urszulka.

 

Uwaga: Możliwość organizacji zabawy: Sprzęt do rekreacji ruchowej (piłki/skakanki/zabawki) – bezpłatnie.

Zajęcia ruchowe z animatorem + 5 zł/os.

 

CZAS TRWANIA: 6 – 7 GODZIN

GRUPA WIEKOWA: DZIECI 4 – 6 LETNIE

 

ŚWIADCZENIA:

 • transport autokarem
 • opieka pilota
 • przewodnik
 • opłaty drogowe i parkingowe
 • bilety wstępu
 • wybrana lekcja warsztatowa
 • realizacja programu wycieczki
 • opieka GRATIS (1 na 10 dzieci)
 • opcjonalnie ognisko: kiełbaska/pieczywo/dodatki/herbata